Hệ thống đèn chiếu sáng

    Notice (8): unserialize(): Error at offset 0 of 1 bytes [APP/View/Pages/sanpham.ctp, line 12]
    Warning (2): Invalid argument supplied for foreach() [APP/View/Pages/sanpham.ctp, line 16]

Product Name: Hệ thống đèn chiếu sáng

Description: Giàn đèn chiếu sáng sân vận động - Đèn pha cao áp Philips 400w ánh sáng trắng - Giàn đèn sân 7 người - Đèn chiếu sáng sân 7 người - Đèn chiếu sáng Sân vân động 1500w - 2000w - Đen pha Citylight 400W ánh sáng trắng

Contact: 0983 868 305 – 0903 945 016


Detailed information

             alt

Giàn đèn chiếu sáng sân vận động.

           alt

Đèn pha cao áp Philips 400w ánh sáng trắng

alt

Giàn đèn sân 7 người
              alt
Đèn chiếu sáng sân 7 người 

             alt

Đèn chiếu sáng Sân vân động 1500w - 2000w

alt

Đen pha Citylight 400W ánh sáng trắng

Mô hình chiếu sáng sân Tennis

alt

Thùng đèn chiếu sáng sân Tennis

alt

Bóng đèn Tennis 1000wOur Customers