Hệ thống thoát nước ngầm, tưới ngầm, tưới nổi sân bóng đá

    Notice (8): unserialize(): Error at offset 0 of 1 bytes [APP/View/Pages/sanpham.ctp, line 12]
    Warning (2): Invalid argument supplied for foreach() [APP/View/Pages/sanpham.ctp, line 16]

Product Name: Hệ thống thoát nước ngầm,tưới ngầm

Description: Ống Tưới Ngầm Ø18 Màu Đen - Vải địa kĩ thuật TS 17 - Hệ thống trộn phân tự động - Tấm LOCREN sau khi bọc vải địa - Đầu Nối Chia Đường Ống Nối Trên Mặt Sân - Ống Ø18 màu đen - Đầu nối các ống với nhau

Contact: 0983 868 305 – 0903 945 016


Detailed information

alt

Ống Tưới Ngầm Ø18 Màu Đen

alt

Vải địa kĩ thuật TS 17

alt

Hệ thống trộn phân tự động
alt
Tấm LOCREN sau khi bọc vải địa

alt

Đầu Nối Chia Đường Ống Nối Trên Mặt Sân

alt

Ống Ø18 màu đen

alt

Đầu nối các ống với nhau

alt

Mắt lỗ thẩm thấu nước ra nền đất
alt
Ống Tưới Ngầm Ø18 MàuNâu

Tấm thoát ngầm LOCREN

alt

Van điều khiển tự động

alt

Ống thoát ngầm xẻ rãnh Ф160mm

alt

Tấm thoát nước ngầm LOCREN

 Our Customers