Hệ thống thoát nước ngầm, tưới ngầm, tưới nổi sân bóng đá

    Notice (8): unserialize(): Error at offset 0 of 1 bytes [APP/View/Pages/sanpham.ctp, line 12]
    Warning (2): Invalid argument supplied for foreach() [APP/View/Pages/sanpham.ctp, line 16]

Product Name: Hệ thống tưới nổi

Description: Hệ thống tưới nổi - Đầu nối - Đầu van tưới nổi - Đầu tưới mặt sân di động - Ống cấp nước ra đầu tưới màu đỏ - Đầu tưới di động

Contact: 0983 868 305 – 0903 945 016


Detailed information


Đầu nối
Đầu van tưới nổi
Đầu van tưới nổi

Đầu van tưới nổi
HT tưới nổi
Đầu tưới

Đầu tưới mặt sân di động
 

Ống cấp nước ra đầu tưới màu đỏ
Đầu tưới di độnOur Customers